0570 - 622 552

Login
None

Historie TBCP

Hoe het allemaal begon

Hoe het allemaal begon

Inmiddels zijn we een actieve vereniging met ruim 400 leden, maar zo zijn we natuurlijk niet begonnen…

De eerste geschreven berichten over georganiseerd tennis, dateren echter uit het jaar 1904. De vereniging ‘Slaraak’ van 15 leden koos een bestuur van 7 leden en besloot tot de aanschaf van 2 rackets à ƒ 5,50, 12 ballen voor ƒ 3,10 en een net voor ƒ 4,00. Er kon op gras getennist worden (indien dit veld niet te veel ‘geteisterd werd door mollen’).

Tot 1912 is er sprake van een iets wat warrige berichtgeving, waaruit opgemaakt kan worden dat er ook sprake was van de vereniging ‘Nausikaä’ en ‘De club van zestien’, waarmee ‘Slaraak’ zich in 1912 verenigde. In 1912 houdt de berichtgeving op. Tót we ervaren dat in 1923 in ‘R.K.- elitaire’ kringen besloten werd tot het oprichten van de vereniging ‘AVRO’ (Altijd Vrolijkheid Rondom Ons) die bleef bestaan tot aan de oprichting van onze huidige vereniging.

None None

TC Park Braband in het kort…..

  1. In 1895 werd er in Park Braband getennist op een grasbaan
  2. In 1904 ontstond in Park Braband de tennisclub: Sla raak.
  3. In 1949 lagen er drie gravelbanen en 1 tegelbaan
  4. 1966 was het jaar waarin de uitbreiding met de huidige banen 1, 2 en 3 in gravel uitvoering plaatsvond
  5. In 2011 zijn drie gravel banen vernieuwd & drie all weatherbanen gerealiseerd.
  6. 2011 was eveneens het jaar om afscheid te nemen van de clown als logo. De tijd was aangebroken om een nieuw logo, een nieuwe website én een nieuw clubblad te introduceren. Met succes.