0570 - 622 552

Login
None

Bestuur en Commissies

Clubgevoel

Kenmerkend voor TC Park Braband is dat er een goed clubgevoel heerst. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten we op verschillende onderdelen de schouders er onder om voor alle leden het seizoen zo goed mogelijk te laten verlopen. Lijkt het je leuk om hier ook deel van uit te maken, dan kan je altijd een mailtje sturen naar de voorzitter van de desbetreffende commissie. De e-mailadressen vind je onder het kopje ‘contact’.

Dagelijks bestuur

Ledenadministratie

WRC

  • Vacant - Voorzitter  • Ian Visscher - VCL/ competitie
  • Wouter de Jager - VCL/ competitie
  • Robbert Plette - VCL/ competitie
  • Stefan Oude Vrielink - ballenjongen competitie

Jeugdcommissie

Barcommissie

Beheercommissie

PR & sponsoring


Nieuweledencommissie