0570 - 622 552

Login
None

Gedrag en Veiligheid

Beleid omtrent gedrag en veiligheid binnen T.C. Park Braband

Ieder lid van tennisclub Park Braband moet zich veilig en prettig kunnen voelen. Voor elk lid (en bijjeugdleden ook de ouders), vrijwilliger, tennisleraar of bestuurslid gelden daarom de basisomgangsregels zoals deze binnen tennisclub Park Braband worden gehanteerd. Voor de vrijwilligers entennisleraars van de vereniging zijn gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels gelden specifiekvoor alle personen die met minderjarigen in contact komen.
Het dagelijkse bestuur houdt zich het recht voor om bij overtreding van de regels sancties op teleggen, zoals bijvoorbeeld (directe) beëindiging van het lidmaatschap en bij bepaalde (ernstige)gevallen zelfs aangifte te doen bij de politie.