Ik word lid!

Klik op de links voor meer informatie over de desbetreffende onderwerpen.

Introductie

Wat maakt tennissen bij TC Park Braband nou zo bijzonder?

  • Allereerst een ongedwongen clubsfeer waarin ruimte is voor competitie maar ook zeker voor gezelligheid
  • 7 goed verlichte tennisbanen; 4 gravel en 3 all weather (tot 23:00 ’s avonds)
  • Deelname aan de KNLTB-competitie. Door het KNLTB lidmaatschap kunt u tevens deelnemen aan alle open KNLTB-toernooien
  • Veel gezelligheidstoernooien en competitieve toernooien in clubverband voor zowel de jeugd- als seniorleden
  • Hussel-avonden/ochtenden, waarbij u tegen willekeurige tegenstanders speelt
  • Een mooi & ruim opgezet clubhuis (en kleedkamers) met daarin een dubbele bier tap waarbij uiteraard alle consumpties gunstig geprijsd zijn
  • Tennislessen van gediplomeerde KNLTB-leraren
  • Last but not least: een clubblad dat eens per jaar verschijnt, nieuwsbrieven en een goed bijgehouden site.


Aanmelding nieuwe leden

Enthousiast geworden? Nieuwe leden kunnen zich online als lid inschrijven via deze website.  Zodra de spelerspas beschikbaar is krijgt u per e-mail bericht om af te spreken hoe de pas aan u zal worden overhandigd.


Informatie voor nieuwe leden

Als nieuw lid of mogelijk nieuw lid kunt u veel informatie vinden op deze website. Mocht u echter meer willen weten over onze club of over een bepaalde activiteit neem dan contact op! Kijk hiervoor onder het kopje “contact".

Opzeggen

De regeling ten aanzien van opzegging van het lidmaatschap is als volgt. De opzegging dient schriftelijk (liefst per mail) te geschieden bij de ledenadministratie en wel minimaal 3 maanden voor ingang van het nieuwe seizoen. Dit betekent, dat de volgende opzegdata in acht genomen dienen te worden: alle leden 1 januari. Indien opzegging te laat of in het geheel niet plaatsvindt, is het betreffende lid in alle gevallen de contributie nog verschuldigd en zal de opzegging pas met ingang van het volgend seizoen in acht genomen kunnen worden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de ledenadministratie
Bij voorbaat dank voor de medewerking!

Mutaties

Zijn er mutaties zoals bijv. een nieuw adres, knltb tennis pasje kwijt, e.d. geef dit dan zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie.

Contributie

Leuk dat je overweegt lid te worden van TC Park Braband! Ben je onervaren, is het alweer een tijd geleden dat je getennist hebt of wil je wat anders dan je huidige vereniging; Welkom!

Je kunt je online opgeven door het aanmeldingsformulier in te vullen. Vergeet niet om een recente pasfoto op te sturen naar de ledenadministratie of te uploaden in het formulier.

Kosten per 1 januari 2022

Soort lidmaatschapContributie
Senior lid (incl. vrijwilligersbijdrage á €70,- ¹)€ 245,-
Student lid (incl. vrijwilligersbijdrage á €70,- ¹)€ 185,-
Junior lid (incl. vrijwilligersbijdrage á €20,- ²)€ 80,-
Junior lid incl Rood/Oranje competitie (incl. vrijwilligersbijdrage á €20,- ²)€ 95,-
Junior lid incl. Groen /Junior competitie (incl. vrijwilligersbijdrage á €20,- ²)€ 110,-
Bredeschool tennis ³€ 50,-
ZomerChallenge€ 40,-
Winterlid (van 1 oktober tot 1 april)€ 105,-
Donateur€ 45,-
Gezinsmaximum (excl. vrijwilligersbijdrage)€ 410,-

¹Bij de contributie wordt € 70,- in rekening gebracht als een borgsom. Terugbetaling vindt plaats aan het eind van het seizoen als de betreffende bar- keukendiensten (en de betreffende kas-enveloppen zijn ingevuld en met de kasafdracht in de kluis is gedeponeerd) naar behoren zijn verricht. (of is voldaan aan ander vrijwilligerswerk (zie huishoudelijk reglement).
In het geval dat leden vrijwilligerswerk afkopen vervalt de borgsom aan de vereniging. De borgsom is gebaseerd op 2 varianten:
Variant 1: Wanneer een lid 8 uur bardienst/keukendienst heeft gedaan krijgt hij een deel van de volledige restitutie te weten € 35,-.
Variant 2: Wanneer een lid 14 uur bardienst/keukendienst heeft gedaan krijgt hij de volledige restitutie van € 70,-.
Wanneer een lid meer dan 8 uur bardienst/keukendienst heeft gedaan maar minder dan 14 uur bardienst/keukendienst dan krijgt hij ook het deel uitgangspunt 8 uur te weten € 35,-
² €20,- retour na 4 uur vrijwilligerswerk van ouders.
³ (alleen in combinatie met Bredeschool activiteitenprogramma)

Indien er competitie gespeeld wordt, rekenen we een competitiebijdrage per team, afhankelijk van de competitiedag en -soort zijn de kosten €90,- tot €140,-.

TC Park Braband schrijft het lidmaatschap af middels een automatisch incasso. Indien u dit niet wilt zijn wij genoodzaakt om € 10,- administratiekosten in rekening te brengen.

Junior leden zijn leden die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Seniorleden zijn leden die dit jaar de 18-jarige leeftijd bereikt hebben.