0570 - 622 552

Login
tenniswedstrijd
Ik word lid
Kijk hieronder voor informatie over lid worden bij TC Park Braband
None None

Contributies

Leuk dat je overweegt lid te worden van TC Park Braband! Ben je onervaren, is het alweer een tijd geleden dat je getennist hebt of wil je wat anders dan je huidige vereniging; Welkom!

Je kunt je online opgeven door het aanmeldingsformulier in te vullen. Vergeet niet om een recente pasfoto op te sturen naar de ledenadministratie of te uploaden in het formulier.

Kosten per 1 januari 2024

soort lidmaatschap contributie
Senior lid (incl. vrijwilligersbijdrage á €80,- ¹) € 260,-
Student lid (incl. vrijwilligersbijdrage á €80,- ¹) € 200,-
Junior lid incl Rood/Oranje competitie (incl. vrijwilligersbijdrage á €25,- ²) € 105,-
Junior lid incl. Groen /Junior competitie (incl. vrijwilligersbijdrage á €25,- ²) € 120,-
Zomerchallenge (ook KNLTB-lid), 3 maanden onbeperkt tennissen (1-6 tot 1-9) € 50,-
Jeugd Kennismakingslidmaatschap incl. 5 lessen € 40,-
Winterlid (van 1 oktober tot 1 april) € 110,-
Donateur € 45,-
Gezinsmaximum (excl. vrijwilligersbijdrage) € 425,-

Terugbetaling

¹Bij de contributie wordt € 80,- in rekening gebracht als een borgsom. Terugbetaling vindt plaats aan het eind van het seizoen als de betreffende bar- keukendiensten (en de betreffende kas-enveloppen zijn ingevuld en met de kasafdracht in de kluis is gedeponeerd) naar behoren zijn verricht. (of is voldaan aan ander vrijwilligerswerk (zie huishoudelijk reglement).

In het geval dat leden vrijwilligerswerk afkopen vervalt de borgsom aan de vereniging. De borgsom is gebaseerd op 2 varianten:

  • Variant 1: Wanneer een lid 8 uur bardienst/keukendienst heeft gedaan krijgt hij een deel van de volledige restitutie te weten € 40,-.
  • Variant 2: Wanneer een lid 14 uur bardienst/keukendienst heeft gedaan krijgt hij de volledige restitutie van € 80,-.

Wanneer een lid meer dan 8 uur bardienst/keukendienst heeft gedaan maar minder dan 14 uur bardienst/keukendienst dan krijgt hij ook het deel uitgangspunt 8 uur te weten € 35,-

² €25,- retour na 4 uur vrijwilligerswerk van ouders.

³ (alleen in combinatie met Bredeschool activiteitenprogramma)

* Zomerchallenge 3 maanden onbeperkt tennissen (1-7 tot 1-10)

Indien er competitie gespeeld wordt, rekenen we een competitiebijdrage per team, afhankelijk van de competitiedag en -soort zijn de kosten €90,- tot €140,-.

TC Park Braband schrijft het lidmaatschap af middels een automatisch incasso. Indien u dit niet wilt zijn wij genoodzaakt om € 10,- administratiekosten in rekening te brengen.
Betaling in 2 of 4 termijnen is mogelijk, hiervoor zijn we genoodzaakt om €5,- administratiekosten in rekening te brengen.

Junior leden zijn leden die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Seniorleden zijn leden die dit jaar de 18-jarige leeftijd bereikt hebben.