Privacyverklaring TCPB

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom nemen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens heel serieus.
Tennisclub Park Braband doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en zo te voorkomen dat ze niet in verkeerde handen terecht komen.
Wij zijn volledig transparant over de gegevens die we over u verzamelen en wat we daar vervolgens mee doen.
Naar aanleiding van de nieuwste maatregelen die zijn vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is ons privacy beleid aangepast en volledig up to date, want uw vertrouwen in ons vinden we uiterst belangrijk.
Wilt u meer weten? Lees dan hier ons privacybeleid:

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze administratie.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. TCPB is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

Registratie persoonsgegevens

TCPB legt uw gegevens vast als u lid wordt of bent van onze vereniging. Ook als u uw gegevens achterlaat op onze website/ contactformulier/ aanmeldformulier worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch ledenbestand.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

  • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website, onder meer door gebruik van cookies.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen na goedkeuring van u en betreft hier alleen informatie t.b.h.v. een wijziging in het lidmaatschap en de opmaak van clubblad.

Onze drukkerij en webhoster ontvangt hiervoor een verwerkersovereenkomst. KNLTB Nederland werkt zelf ook middels de laatste AVG regeling.

Onze betaalpartner ontvangt uw gegevens om de betaling te kunnen verwerken.

Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website en verwerking van reviews.

In verdachte situaties zijn we verplicht om gegevens te delen met overheidsinstanties.

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

  • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende uw lidmaatschap.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt TC Park Braband verzoeken om:

  • inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die TCPB over u verzamelt.
  • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die TCPB over u verzamelt.
  • overdracht van de persoonsgegevens die TCPB over u verzamelt.
U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen pr@TCparkbraband.nl.

Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen we u om onderstaande gegevens:

  • Volledige naam
  • Postcode
  • Huisnummer
  • Uw verzoek en/of vraag
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, zullen we na ontvangst van uw verzoek een bevestigings e-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we uw verzoek verder in behandeling nemen.

TC Park Braband streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we uw verzoek hebben verwerkt zullen we u de benodigde informatie verstrekken. Mocht uw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) worden zullen we u uiteraard een toelichting geven waarom TCPB uw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

U heeft recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.