img-160418160142-0001-300x192
img-160415193757-0001-300x192
heren team
img-160418153330-0001-300x218

In 2016 bestaat TC Park Braband 50 jaar!

Inmiddels zijn we een actieve vereniging met ruim 400 leden, maar zo zijn we natuurlijk niet begonnen…

De eerste geschreven berichten over georganiseerd tennis, dateren echter uit het jaar 1904. De vereniging ‘Slaraak’ van 15 leden koos een bestuur van 7 leden en besloot tot de aanschaf van 2 rackets à ƒ 5,50, 12 ballen voor ƒ 3,10 en een net voor ƒ 4,00. Er kon op gras getennist worden (indien dit veld niet te veel ‘geteisterd werd door mollen’).

Tot 1912 is er sprake van een iets wat warrige berichtgeving, waaruit opgemaakt kan worden dat er ook sprake was van de vereniging ‘Nausikaä’ en ‘De club van zestien’, waarmee ‘Slaraak’ zich in 1912 verenigde. In 1912 houdt de berichtgeving op. Tót we ervaren dat in 1923 in ‘R.K.- elitaire’ kringen besloten werd tot het oprichten van de vereniging ‘AVRO’ (Altijd Vrolijkheid Rondom Ons) die bleef bestaan tot aan de oprichting van onze huidige vereniging.

In de twintiger jaren lagen er in Park Braband twee banen, een cement baan en een tegelbaan (de huidige baan 7). Het nog steeds aanwezige prieel naast de huidige Baan 7 fungeerde als clubhuis. Het douchen kwam in opkomst na de oorlog, hetgeen nog steeds niet bij iedereen gebruikelijk was.

In de dertiger jaren bestond er aan de Hallenstraat in Deventer een overdekt recreatiecentrum, waar plaats was voor een soort schouwburg. Deze hal bood plaats aan zo’n 1000 personen. Het recreatiecentrum had banen voor badminton en tennis. Ook werd daarin een winterkermis gehouden. Twee tennisclubjes, ‘Rood Wit’ en ‘Ready’ speelde op deze locatie, in februari 1935 besloten zij als competitievereniging op Park Braband te gaan spelen.

In deze tijd werden er naast de tegelbaan drie gravelbanen aangelegd en in 1937 werd het clubhuis gebouwd. De wanden van de huidige kleedkamers vormden toen de buitenste begrenzing van het clubhuis. De nog aanwezige houten stutten droegen de overkapping van een minuscuul terras, waarop en waarvoor men tot in de zestiger jaren plaatsnam in de heerlijke verstelbare ligstoelen.

In 1947 werd het een open vereniging. De eigenaar van het park, de familie Stoffel, gaf de exploitatie van het park in handen van een commissie, bestaande uit afgevaardigden van AVRO en DHC. Deze commissie (sinds 1969 Stichting) beheerde het park en verhuurde de banen aan zeer vele privé-clubjes. Toen de AVRO in 1964 een nieuw bestuur koos, gebeurde de acceptatie van de verkiezing op voorwaarde dat er gewerkt mocht gaan worden aan samengaan met DHC. Binnen enkele weken was de ‘Park Braband – commissie’ opgericht en al drie manden later speelde men onder die naam gezamenlijk competitie. Dit duurde twee jaar, tot op 12 december 1966 de twee verenigingen fuseerde onder de naam ‘TC Park Braband’.

De in 1969 opgerichte ‘Stichting Tennisbanen Park Braband’ kocht in 1973 het tennisparkcomplex, en legde de huidige banen 1, 2 en 3 erbij aan. Om één en ander te kunnen financieren werden de privé-clubjes binnen enige jaren ontbonden en de leden daarvan werden merendeels ingeschreven als lid van de vereniging.

Begin jaren tachtig bleek dat de lange termijnplanning niet optimaal had plaatsgevonden. De vereniging werd gedwongen alle banen te renoveren. Om dit mogelijk te maken en tevens ruimte te scheppen voor nieuwe investeringen (bijv. een nieuw clubhuis) werd besloten tot overdracht van de grond aan de gemeente Diepenveen. Één en ander kreeg zijn beslag in 1987.

Medio jaren negentig wordt veel aandacht besteed aan jeugdtennis. Ook kreeg het prestatie-tennis meer aandacht. In 2010 is het park grondig gerenoveerd, 3 gravelbanen zijn vervanger voor een All Weather ondergrond. De overige gravelbanen zijn grondig gerenoveerd.