Geruchten

11 Apr, 2014

Ons is een gerucht ter ore gekomen dat men op TC Park Braband kan tennissen a €5,- per dag Men zou dan geen lid hoeven te zijn van onze tennisclub. Er heeft zich al iemand gemeld, die gebruik wil maken van deze regeling.

Hierbij delen wij allen mede dat deze regeling niet bestaat en waarschijnlijk wordt verward met de introductieregeling. Voor de goede orde hierbij artikel 9 uit ons huishoudelijk reglement.

Artikel 9

Leden kunnen niet- leden introduceren voor ten hoogste 3 maal per seizoen en alleen bij niet- verstoring van de speelgelegenheid der leden. In het baanreglement is aangegeven hoe te handelen. Tijdens de (zomer) schoolvakanties mogen juniorleden overdag niet-juniorleden introduceren, mits deze niet-juniorenleden lid zijn van één der, in de gemeente Deventer gevestigde tennisverenigingen ( op vertoon van een geldige ledenpas) en alleen bij niet-verstoring van de speelgelegenheid der leden. Voor het introduceren van een niet-juniorlid is geen introducé-geld verschuldigd. Voor het afhangen op het digitale afhangbord dient het niet-juniorlid zijn/haar ledenpas te gebruiken.

Het bestuur.