ALV 11-02-'19

8 Feb, 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op maandag 11 februari vind om 20.00uur de algemene ledenvergadering plaats.
Alle leden van T.C. Park Braband zijn hiervoor uitgenodigd.

Op deze avond kan er vanaf 20.00 uur niet getennist worden.

Graag zien we u maandagavond in ons clubhuis.


Het Bestuur