Introductie

Wat maakt tennissen bij TC Park Braband nou zo bijzonder?

  • Allereerst een ongedwongen clubsfeer waarin ruimte is voor competitie maar ook zeker voor gezelligheid
  • 7 goed verlichte tennisbanen; 4 gravel en 3 all weather (tot 23:00 ’s avonds)
  • Deelname aan de KNLTB-competitie. Door het KNLTB lidmaatschap kunt u tevens deelnemen aan alle open KNLTB-toernooien
  • Veel gezelligheidstoernooien en competitieve toernooien in clubverband voor zowel de jeugd- als seniorleden
  • Hussel-avonden/ochtenden, waarbij u tegen willekeurige tegenstanders speelt
  • Een mooi & ruim opgezet clubhuis (en kleedkamers) met daarin een dubbele bier tap waarbij uiteraard alle consumpties gunstig geprijsd zijn
  • Tennislessen van gediplomeerde KNLTB-leraren
  • Last but not least: een clubblad dat eens per jaar verschijnt, nieuwsbrieven en een goed bijgehouden site.


Aanmelding nieuwe leden

Enthousiast geworden? Nieuwe leden kunnen zich online als lid inschrijven via deze website.  Zodra de spelerspas beschikbaar is krijgt u per e-mail bericht om af te spreken hoe de pas aan u zal worden overhandigd.

Informatie voor nieuwe leden

Als nieuw lid of mogelijk nieuw lid kunt u veel informatie vinden op deze website. Mocht u echter meer willen weten over onze club of over een bepaalde activiteit neem dan contact op! Kijk hiervoor onder het kopje “contact".

Opzeggen

De regeling ten aanzien van opzegging van het lidmaatschap is als volgt. De opzegging dient schriftelijk (liefst per mail) te geschieden bij de ledenadministratie en wel minimaal 3 maanden voor ingang van het nieuwe seizoen. Dit betekent, dat de volgende opzegdata in acht genomen dienen te worden: alle leden 1 januari. Indien opzegging te laat of in het geheel niet plaatsvindt, is het betreffende lid in alle gevallen de contributie nog verschuldigd en zal de opzegging pas met ingang van het volgend seizoen in acht genomen kunnen worden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de ledenadministratie
Bij voorbaat dank voor de medewerking!

Mutaties

Zijn er mutaties zoals bijv. een nieuw adres, knltb tennis pasje kwijt, e.d. geef dit dan zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie.