Contributie

Leuk dat je overweegt lid te worden van TC Park Braband! Ben je onervaren, is het alweer een tijd geleden dat je getennist hebt of wil je wat anders dan je huidige vereniging; Welkom!

Je kunt je online opgeven door het aanmeldingsformulier in te vullen. Vergeet niet om een recente pasfoto op te sturen naar de ledenadministratie.

Kosten per 1 januari 2019

Soort lidmaatschap Contributie
Senior lid (heel jaar) € 165,-
Vrijwilligersbijdrage ¹ € 70,-
Junior lid ² € 75,-
Junior lid ² (incl. competitie rood of oranje) € 90,-
Junior lid ² (incl. competitie groen of junior) € 105,-
Bredeschool tennis ³ € 50,-
Winterlid (van 1 oktober tot 1 april) € 100,-
Rustend lid / donateur € 45,-
Competitiebijdrage ⁴ € 90,- tot € 140,-
Gezinsmaximum (excl. vrijwilligersbijdrage) € 400,-

¹Bij de contributie wordt € 70,- in rekening gebracht als een borgsom. Terugbetaling vindt plaats aan het eind van het seizoen als de betreffende bar- keukendiensten (en de betreffende kas-enveloppen zijn ingevuld en met de kasafdracht in de kluis is gedeponeerd) naar behoren zijn verricht. (of is voldaan aan ander vrijwilligerswerk (zie huishoudelijk reglement).
In het geval dat leden vrijwilligerswerk afkopen vervalt de borgsom aan de vereniging. De borgsom is gebaseerd op 2 varianten:
Variant 1: Wanneer een lid 8 uur bardienst/keukendienst heeft gedaan krijgt hij een deel van de volledige restitutie te weten € 35,-.
Variant 2: Wanneer een lid 14 uur bardienst/keukendienst heeft gedaan krijgt hij de volledige restitutie van € 70,-.
Wanneer een lid meer dan 8 uur bardienst/keukendienst heeft gedaan maar minder dan 14 uur bardienst/keukendienst dan krijgt hij ook het deel uitgangspunt 8 uur te weten € 35,-
² €20,- retour na 4 uur vrijwilligerswerk van ouders.
³ (alleen in combinatie met Bredeschool activiteitenprogramma)
⁴ Afhankelijk van de competitiedag en -soort. Kosten zijn per team.

TC Park Braband schrijft het lidmaatschap af middels een automatisch incasso. Indien u dit niet wilt zijn wij genoodzaakt om € 10,- administratiekosten in rekening te brengen.

Junior leden zijn leden die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Seniorleden zijn leden die dit jaar de 18-jarige leeftijd bereikt hebben.