Bestuur / Commissies

Dagelijks bestuur

Ledenadministratie


WRC

 • Paul Lobeek – Voorzitter
 • Riny van der Arend
 • Wendy Balster – Competitie
 • Tony Flameling – VCL

Jeugdcommissie


Trainer

Barcommissie

 • Jasper Braks – Voorzitter
 • Dumitrella Lancu
 • Ineke Koers
 • Arne Groenewold
 • Rob de Vos
 • Ciska Spa
 • Esther Jager

Beheercommissie


ICT


PR & sponsoring

 • Joost Bon – Voorzitter
 • Annelies Meijer – PR + Nieuwsbrief
 • Ton Linthorst – Sponsoring
 • Vincent Flierman – Sponsoring


Nieuweledencommissie