De jeugd heeft de toekomst?!?

De jeugdleden van Park Braband worden steeds betere tennissers. Daarom willen ze hun krachten meten aan de senioren van de club. Op zondag 12 maart organiseert de jeugdcommissie een challenge; Het duurt van 11.30u tot 15.00u. Lunch inbegrepen. 2,50 euro p.p.
Durf je het aan, laat je je uitdagen? Meld je dan aan voor 5 maart via jeugd.tcparkbraband@gmail.com

Save the date: 6/2 ALV

Op maandag 6 februari zal er om 20.00 uur in het clubhuis de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Vanzelfsprekend zijn alle leden hiervoor van harte uitgenodigd. De agenda voor de ALV volgt nog.

De jaarverslagen van de commissies liggen een half uur voor aanvang ter inzage. Het financieel verslag is een week voorafgaand aan de ALV digitaal opvraagbaar bij Wim ter Horst.